Privacy statement

Indien u uw informatie achter laat op mijn website, stelt u de website in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Uiteraard zullen we met de grootste zorgvuldigheid met uw gegevens omgaan. Wij zullen uw gegevens dan ook onder geen beding aan derden ter beschikking stellen.


Verder verzamel en analyseer ik informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de bezochte pagina`s, het browsertype, IP-adressen, welke de meest gevraagde pagina is, welke de vorige of de volgende bezochte site is en de duur van het bezoek. Deze gegevens gebruik ik om mijn website te verbeteren met als doel de inrichting van de website te optimaliseren.


Mijn privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden die d.m.v. links met mijn website zijn verbonden. Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseer ik u om altijd op de hoogte te zijn van het privacy beleid op deze websites.


Ik behoud tevens het recht om zonder enige in kennisstelling, wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Ik adviseer u dan ook dit Privacy Statement regelmatig te lezen.